پیش فیلتر های فلزی (قابل شستشو)

پیش فیلترهای فلزی که در ایران فیلترها ی قابل شستشو نیز نامیده میشوند عموماً در اولین مرحله فیلتراسیون هوا قراردارند .
و با توجه به ابعاد چشمه های آخرین صفحه مشبک آن قادر به گرفتن اجسام و ذرات معلق درفضا از قطر یک الی دو میلیمتر به بالا هستند .
ساختار پیش فیلترها به صورتی است که ورقه های توری فلزی به صورت چین خورده و تخت بر روی هم قرار داده شده است .
قرارگرفتن این صفحات به صورتی است که در قسمت ورودی هوا شبکه ها بزرگتر و بتدریج در آخرین مرحله دارای ریزترین شبکه می گردد.


مشخصات فنی پیش فیلتر های فلزی :

افت فشار اولیه این پیش فیلترها در جریان حجمی هوا معادل 3400 متر مکعب در ساعت (2000 سی اف ام ) برابر 10 الی 20 پاسکال می باشد .

ابعاد متداول آن 50*300*600 و 50*600*600 میلیمتر است .

سایر ابعاد غیر متداول نیز قابل ساخت میباشند .

توریهای چین خورده بکار رفته در پیش فیلتر های فلزی از دو نوع گالوانیزه و یا آلومینیومی ، با توجه به سفارش مصرف کننده انتخاب می شود .