فیلتر پد و رول

فیلترهای پد و رول که از الیاف سنتتیک (پلیستر )ساخته شده اند در ابعاد مختلف بصورت پد و رول با عرض حداکثر 2000 میلیمتر عرضه میگردد.

فیلترهای پد و رول ایرانی و خارجی با راندمانهای 10 الی 60% بر اساس استاندارد اشری 1992-1/52 برابر با G2 و G3 و F5 در استاندارد EN/779 و با ضخامتهای 2-5-10-12-15-20-25-50 میلیمتر بدون لایه محافظ و با ضخامتهای 15-20-25 میلیمتر با لایه محافظ بعنوان پیش فیلتر جهت ازدیاد عمر مفید فیلترهای راندمان بالاتر و یا فیلتر اصلی در سالنهای رنگ خودروسازیها – اطاقهای کمپرسور – تابلوهای برق و غیره استفاده میشود.

فیلتر پد و رول SAF – P&R


مواد مصرف فیلترهای پد و رول :

فیلترهای پد و رول  جهت ازدیاد عمر مفید فیلترهای راندمان بالاتر و یا فیلتر اصلی در سالنهای رنگ خودروسازیها – اطاقهای کمپرسور – تابلوهای برق و غیره استفاده میشود.