فیلتر هپا

فیلتر هپا لانه زنبوری

فیلتر هپا دارای سطح فیلتره کننده زیادی بوده و کاغذ میکرو فایبگراس مصرفی در آن توسط فویل آلومنیوم که دار چین های با عمق کم می باشد از یکد یگر حدا می شوند تا امکان عبور هوا از فیلتر را به راحتی ایجاد نمایند .


تاریخچه فیلتر های هپا

فیلتر های هپا در دهه ۴۰  قرن بیست توسط کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در میان جنگ جهانی دوم و در پروژه  منهتن که مربوط به ساخت بمب اتم بود، ساخته و استفاده شد.
از فیلترهای هپا (HEPA) به منظور فیلتر کردن ذرات رادیو اکتیو از هوا و جلوگیری از ورود آلودگی های به وجود آمده به هوا استفاده می گردد.
تکنولوژی  فیلتر های هپا  صورت کاملاً محرمانه بود. در سالهای بعد  ناگهان فیلتر های هپا  بر روی بیلبردها و تبلیغات تلویزیونی ظاهر و در سطح جامعه مطرح شد.

از آن پس نام فیلتر هپا در امور صنعتی و تجاری به جای پروژه های نظامی و هسته ای شنیده شد و به ایجاد محیطی سالم و بهداشتی کمک خواهد کرد.


مشخصات فنی و ابعاد فیلتر هپا

افیشنسی فیلتر های هپا با ابعاد مختلف و با توجه به نوع کاغذ فیلتر مصرفی در آن برای ذارت 3 دصد میکروه به بالا و برا اساس روش تست کروسدیم بی اس 3928 و با پوروونت 4/4 تا 99% می باشد .

افت فشار نهایی آن 380 پاسکال می باشد .

ابعاد 150 و 300 میلیمتر عمق و 610 و 300 میلیمتر ( عرض ) در طولهای 610 و 910 و 1220 و 1520و 1830 میلیمتر جزو ابعاد متداول مورد قبول قرار گرفته است .