فیلترهای اولپا

فیلترهای اولپا دارای افیشنسی (راندمان) بسیار بالایی بوده و سیستم ساخت آن همانند فیلترهای هپا می باشد با این تفاوت عمده که نوع کاغذ میکروفایبرگلاس آن دارای الیاف ظریفتر و فشردگی بیشتری می باشد که امکان بدام انداختن ذرات ریزتری را ایجاد می نماید.


مشخصات فنی فیلترهای اولپا :

افیشنسی فیلترهای اولپا عموماً 99/99%برای ذرات 12/0 میکرون به هبالابوده و افت فشار اولیه آنها 240 الی 260پاسکال اندازه گیری شده است . ابعاد نتداول آن با ضخامت 70 و 150 و300 میلیمتروعرض 300و610میلیمتر در طولهای 610،910،1220،1520و1830 میلیمتر می باشد .


موارد مصرف فیلترهای اولپا :

کاربرد فیلترهای اولپا غالباً در مکانهایی با پاکی بسیار زیاد ،هودهای ویورولوژی و بطور کلی در صنایعی است که ذرات 12/. میکرون در حد مجاز طبق استاندارد بین المللی می توانند در محیط آنها وجود داشته باشند